top of page

 Performanţa energetică a clădirilor la nivelul Uniunii Europene este reglementată prin Directiva 2010/31.

 Ȋn Germania noua reglementare EnEV 2014 ce se armonizează cu această directivă promovează descentralizarea sistemului de ȋncălzire a spaţiilor industriale recomandȃnd ȋn ȋncălzirea prin radiaţie sau generare locală de aer cald. 

 Se impune renunţarea la generarea de agent termic ȋn centrale termice. Acolo unde centrala termică produce agent termic şi pentru preparare de apă caldă sanitară sau pentru nevoi tehnologice se impune identificarea de soluţii individuale de ȋncălzire şi pentru aceste nevoi. 

Plus-valoare obtinuta:

  • Eficienţa energetică

  • Reducerea amprentei de CO2

  • Ameliorare procese termice

  • Creşterea competitivităţii

  • Creşterea profitului

Ȋncălzire spaţială centralizată

cu calorifere, aeroterme sau cu distribuţie aer cald.

Preparare apă caldă centralizată

cu cazan şi boiler cu acumulare  

Ȋncalzire tehnologică centralizată

cu schimbatoare de căldură ȋn general pe abur

Ȋncălzire spaţială individuală

cu tuburi radiante, tuburi radiante şi convective sau cu radianţi cu ţesatură metalică

Preparare apă caldă individuală

cu boilere pe gaz cu acumulare sau cu boilere pe gaz instant

Ȋncălzire tehnologică individuală

arzătoare şi panouri radiante, tuburi imersate , generatoare de aer cald şi uscătoare prin radiaţie

bottom of page