top of page

Soluţii de ȋntreţinere şi reparare drumuri

Situaţia existentă:

 

 Autorităţile locale şi administratorii de drumuri se confruntă ȋn permanenţă cu starea de degradare a ȋmbrăcăminţilor drumurilor, şi, ȋn condiţiile lipsei fondurilor şi a ȋntreţinerii necorespunzătoare, situaţia se agravează continuu.

 

Probleme:

 

 Ȋn condiţiile ȋn care ȋmbrăcăminţile bituminoase sunt realizate corect, defectele se datorează ȋn special neglijării operaţiilor de ȋntreţinere a drumurilor prin lucrări de calitate, executate la timp şi cu caracter preventiv. Iarna cȃnd apar condiţii de ȋngheţ şi dezgheţ, starea de degradare se amplifică. Se impun intervenţii de urgenţă foarte costisitoare dar cu un caracter provizoriu. Atunci cȃnd condiţiile climaterice permit realizarea operaţiilor de remediere, ȋnceperea lucrărilor ȋntarzie atȃt datorită lipsei de finanţare cȃt şi datorită procedurilor greoaie de achiziţie publică a lucrărilor

 

Implicaţii:

 

 Starea drumurilor se agravează ȋn permanenţă şi ȋntȃrzierile operaţiilor de ȋntreţinere şi remediere impun ulterior lucrări foarte costisitoare. Se impune identificarea unei soluţii prin care să se reducă costurile de ȋntreţinere şi remediere, să se realizeze lucrări de calitate superioară care se pot realiza şi pe timp friguros.

 

Soluţii:

 

 Repararea şi reciclarea îmbracaminţilor asfaltice utilizând raze infrarosii (IR) este o medodă care permite:

- Repararea permanentă a îmbrăcăminţii asfaltice.

- Reciclarea la cald in situ a asfaltului

 

 Pentru detalii vezi www.reparatiidrumuri.com

bottom of page