Soluţii de ȋntreţinere şi reparare drumuri

Situaţia existentă:

 

 Autorităţile locale şi administratorii de drumuri se confruntă ȋn permanenţă cu starea de degradare a ȋmbrăcăminţilor drumurilor, şi, ȋn condiţiile lipsei fondurilor şi a ȋntreţinerii necorespunzătoare, situaţia se agravează continuu.

 

Probleme:

 

 Ȋn condiţiile ȋn care ȋmbrăcăminţile bituminoase sunt realizate corect, defectele se datorează ȋn special neglijării operaţiilor de ȋntreţinere a drumurilor prin lucrări de calitate, executate la timp şi cu caracter preventiv. Iarna cȃnd apar condiţii de ȋngheţ şi dezgheţ, starea de degradare se amplifică. Se impun intervenţii de urgenţă foarte costisitoare dar cu un caracter provizoriu. Atunci cȃnd condiţiile climaterice permit realizarea operaţiilor de remediere, ȋnceperea lucrărilor ȋntarzie atȃt datorită lipsei de finanţare cȃt şi datorită procedurilor greoaie de achiziţie publică a lucrărilor

 

Implicaţii:

 

 Starea drumurilor se agravează ȋn permanenţă şi ȋntȃrzierile operaţiilor de ȋntreţinere şi remediere impun ulterior lucrări foarte costisitoare. Se impune identificarea unei soluţii prin care să se reducă costurile de ȋntreţinere şi remediere, să se realizeze lucrări de calitate superioară care se pot realiza şi pe timp friguros.

 

Soluţii:

 

 Repararea şi reciclarea îmbracaminţilor asfaltice utilizând raze infrarosii (IR) este o medodă care permite:

- Repararea permanentă a îmbrăcăminţii asfaltice.

- Reciclarea la cald in situ a asfaltului

 

 Această metodă are la bază încălzirea şi înmuierea asfaltului (topirea bitumului din compoziţia asfaltului) utilizând Panouri Radiante cu Raze Infrarosii „IR” pana la temp de 160 grd.C, temperatura la care se poate face prelucrarea asfalului prin termoprofilare si termoregenerare, respectiv scarificare, regenerare, amestecare cu asfaltul proaspat completat, nivelare, compactare.

 

 Consultaţi următoarele surse:

 

Proces tehnologic detaliat

 

 Normativ pentru remedierea şi reciclarea îmbracamintilor asfaltice utilizȃnd surse de caldură în infrarosu

 

 Nota de fundamentare ȋn vederea implementării tehnologiei de remediere ȋmbrăcăminţi rutiere bituminoase utilizȃnd tehnologia IR (surse de caldură ȋn infrarosu)

 

Costuri estimative

 

 Analiza utilaje alternative pentru remediere şi reciclare

 

Analiza SWOT

 

 Puncte tari

- Avantajele tehnologiei.

 

 Puncte slabe

-Staţiile de asfalt nu lucrează iarna şi se impune stocare de mixtură asfaltică de adaos.

-Se impune utilizarea unui agent de ȋntinerire care ȋncă nu a mai fost utilizat pe plan naţional

-Lipsa unui normativ care să procedureze tehnologia

-Necesitatea achiziţiei de utilaje aparent costisitoare

 

 Ameninţări

-Personalul muncitor neinstruit poate să compromită lucrarile.

-Utilajele importate se pot defecta şi ȋncă nu este asigurată posibilitatea intervenţiei rapide

 

 Oportunităţi

-Calorset SRL, producător de echipamente şi utilaje de ȋncălzire industrială pe baza unei ample activităţi de documentare/cercetare a ameliorat tehnologia, a proiectat, fabricat şi omologat o serie de utilaje performanţe specifice diverselor aplicaţii care elimină marea majoritate a punctelor slabe ale tehnologiei aplicate la nivel mondial.

- Utilizarea ca material de adaos mixtură asfaltică stocabilă obţinută prin reciclarea materialului frezat cu posibilitatea reȋncălziri ȋnainte de punere ȋn operă.

- Avantajele tehnologiei ȋncep să se confirme şi ȋn Europa prin utilizarea ei ȋn ţări ca Marea Britanie, Germania, Ungaria etc.

- Se poate asimila cu tehnologia de reciclare in situ la cald care a căpătat o mare dezvoltare şi care a dat rezultate mulţumitoare

- Prin reducerea semnificativă a utilizării de mixtură asfaltică proaspată şi prin posibilitatea de utilizare ca material de adaos a mixturii asfaltice frezate, se creează premisele aplicării unei tehnologii ieftine şi prietenoase cu mediul

- Normativul aferent tehnologiei a fost elaborat de către INCERTRANS şi CALORSET ȋn calitate de coautori şi supus analizei factorilor interesaţi (personal tehnic ale autorităţii locale şi ale administratorilor de drumuri, antreprenori, profesori universitari, etc)

 

 

 

ANALIZA COMPARATIVĂ TEHNOLOGII

Solicitaţi soluţia optimă

de remediere drumuri

Veţi primi ȋn cel mai scurt timp posibil un chestionar cu datele necesare.

- TEHNOLOGIA CLASICĂ -

 - TEHNOLOGIA I.R. -

1. Calitatea

- Nu există o ȋntrepătrundere a asfaltului nou cu cel vechi;
- Legatură este slabă şi vulnerabilă la pătrunderea apei chiar ȋn cazul unei reparaţii care respectă toate cerinţele;
- Durata de viaţȃ a „plombei” este limitatȃ şi, în mod normal nu rezistă cât covorul asfaltic existent;
- Nivelare greu de obţinut.

- Datorită legăturii calde, asfaltul nou şi cel vechi se ȋntrepătrund;
- Legatură puternică şi rezistentă la pătrunderea apei;
- Durata de viaţă a „plombei” este mare, în mod normal rezistă cȃt covorul asfaltic existent;
- Posibilitatea unei bune nivelări.

2. Timp de execuţie

- Operaţii pregătitoare ȋndelungate
- Multe faze de execuţie

- 20 - 30 min. pentru repararea unei porţiuni defecte cu suprafaţa corespunzătoare panoului radiant utilizat.

3. Necesar forţă de muncă

4- 5 muncitori minim 

2-3 muncitori

4. Necesar de utilaje

- Freza, trailer pentru transport freză cu camion pentru tractare, camioane pentru transport asfalt proaspăt şi asfalt frezat.

- Utilaj multifunctional dotat cu panouri radiante şi container/tambur de ȋncălzire asfalt proaspăt, placă vibrocompactoare, camion 3,5 tone sau alt vehicol pentru tractare şi transport materiale şi scule, trailer pentru transport utilaj.

5. Consum de materiale

- Consum mare de asfalt - practic ȋntreaga cantitate de asfalt, din zona supusă reparaţiilor, este ȋndepărtată şi ȋnlocuită cu asfalt nou;

6. Costuri

- Costuri mari cu materialele, manopera şi utilajele.

7.Limitări tehnologice

- Nu se admite remedierea ȋn condiţii de temperatură scazută şi de umezeală;
- Plombările de urgenţă sunt provizorii şi foarte costisitoare.

- Consum redus de asfalt – practic asfaltul existent, în zona supusă reparaţiilor, este reciclat integral, asfaltul nou adăugat fiind doar pentru completare. Şi asfaltul nou poate fi obţinut după reciclare.

 

- Costurile operaţiei de remediere reduse cu cel puţin 30%;
- Prin posibilitatea realizării ȋntreţinerii şi a mentenanţei preventive scad spectaculos costurile anuale.

 

- Se pot executa cu succes remedieri la temperaturi scăzute sau ȋn condiţii de umezeală.

8.Flexibilitate la anvergura lucrărilor

- Tehnologia corectă implică costuri de pregătire mari, reparaţiile locale de mică anvergură nu sunt rentabile;
- Lucrările de ȋntreţinere şi reparaţiile preventive se evită;
- Cantităţi mari de lucrări de reparaţii implică procedura greoaie şi ȋndelungată de achiziţie publică.

- Tehnologia este rapidă cu termen de intervenţie scurt şi poate să fie rentabilă atȃt pentru lucrări de mare anvergură cȃt si pentru lucrari de mica anvergura;

- Se pot realiza rapid si ieftin lucrari de intretinere şi reparaţii preventive ȋn aşa fel ȋncȃt drumurile sunt menţinute ȋn stare corespunzătoare pe tot parcursul anului;

- Cantităţi mici de lucrări cu valori reduse implică o procedura simplă şi rapidă de achiziţie publică prin incredinţare directă.

9.Protecţia mediului

- Consumul mare de asfalt face ca atȃt ȋn procesul de fabricaţie cȃt şi ȋn procesul de punere ȋn opera aerul ambiant să fie puternic poluat;

- Frezarea sau decopertarea cu pickamer duce la o poluare sonoră intensă.

- Consumul mic de asfalt reduce semnificativ poluarea aerului;
- Lipsă poluare sonoră.

 

10.Deranjarea traficului

-Timpul ȋndelungat de execuţie şi utilajele de gabarit mare duc la oprirea traficului pe o bandă, cel puţin cu deranj supărător.

- Rapiditatea execuţiei şi gabaritul redus al utilajului duce la un deranj al traficului de scurtă durată.

CALORSET SRL​ 

Str. Uzinei nr. 60 , Carei, 445100,  Romania

Tel.      0040 261 861 220  

Fax.     0040 261 861 221 

Mobil.  0040 744 816 294

Email: office@calorset.com

Termeni si conditii

  • Facebook
  • YouTube