top of page

Beneficii pentru INSTALATORI

Situaţia

- Instalatorul, respectiv firma specializată ȋn instalaţii doreşte să execute lucrări de instalaţii de ȋncălzire industrială;

 

Probleme

- Instalatorul este direct responsabil de calitatea lucrărilor şi trebuie să respecte ȋntocmai cerinţele din caietul de sarcini;

- Instalatorul s-a angajat totodată să respecte un termen de finalizare a lucrărilor;

- Proiectantul nu furnizează ȋntotdeauna detali de montaj şi de multe ori pot apărea neconcordanţe date de situaţia reală ȋn teren.

- Punerea ȋn funcţiune şi service-ul echipamentelor dotate cu arzătoare pe gaz sunt operaţii reglementate ce necesită capabilităţi.

 

Implicaţii

- Ȋn cazul ȋn care Subantreprenorul nu execută lucrări de calitate şi nu respectă termenul de finalizare a lucrărilor, Beneficiarul este nemulţumit şi există riscul penalizării;

- Proiectarea detaliilor de execuţie a lucrărilor de instalare/montaj cade ȋn sarcina Instalatorului.

- Echipamentele ce necesită montaj la ȋnălţime comportă riscuri atȃt ȋn faza de ridicare a acestora, necesitȃnd lucru la ȋnălţime, cȃt şi ȋn faza de exploatare ȋn situaţia unui ancoraj defectuos.

 

Soluţii şi beneficii

​ Experienţa noastră de peste 15 ani ȋn domeniul lucrărilor de instalare/montaj, capabilităţile conferite de personalul tehnic bine pregătit şi de dotarile aferente pot fi puse la dispoziţia firmelor de instalaţii:

- consultanţă ȋn dimensionarea sistemului de ȋncălzire şi ȋn alegerea echipamentelor

- asistenţă tehnică la instalare/montaj

- proiectare detalii de montaj şi execuţia la comandă a componentelor necesare (suporţi, tubulaturi, tablouri electrice, etc)

- inchirierea mijloacelor necesare lucrului la ȋnălţime (platforma autoridicătoare, schele scări, tehnici de ridicare)

- instruirea personalul tehnic pentru operaţiile aferente punerii ȋn funcţiune şi service (ȋntreţinere, verificări tehnice periodice şi reparare după caz)

 

 

bottom of page