Beneficii pentru INSTALATORI

Situaţia

- Instalatorul, respectiv firma specializată ȋn instalaţii doreşte să execute lucrări de instalaţii de ȋncălzire industrială;

 

Probleme

- Instalatorul este direct responsabil de calitatea lucrărilor şi trebuie să respecte ȋntocmai cerinţele din caietul de sarcini;

- Instalatorul s-a angajat totodată să respecte un termen de finalizare a lucrărilor;

- Proiectantul nu furnizează ȋntotdeauna detali de montaj şi de multe ori pot apărea neconcordanţe date de situaţia reală ȋn teren.

- Punerea ȋn funcţiune şi service-ul echipamentelor dotate cu arzătoare pe gaz sunt operaţii reglementate ce necesită capabilităţi.

 

Implicaţii

- Ȋn cazul ȋn care Subantreprenorul nu execută lucrări de calitate şi nu respectă termenul de finalizare a lucrărilor, Beneficiarul este nemulţumit şi există riscul penalizării;

- Proiectarea detaliilor de execuţie a lucrărilor de instalare/montaj cade ȋn sarcina Instalatorului.

- Echipamentele ce necesită montaj la ȋnălţime comportă riscuri atȃt ȋn faza de ridicare a acestora, necesitȃnd lucru la ȋnălţime, cȃt şi ȋn faza de exploatare ȋn situaţia unui ancoraj defectuos.

 

Soluţii şi beneficii

​ Experienţa noastră de peste 15 ani ȋn domeniul lucrărilor de instalare/montaj, capabilităţile conferite de personalul tehnic bine pregătit şi de dotarile aferente pot fi puse la dispoziţia firmelor de instalaţii:

- consultanţă ȋn dimensionarea sistemului de ȋncălzire şi ȋn alegerea echipamentelor

- asistenţă tehnică la instalare/montaj

- proiectare detalii de montaj şi execuţia la comandă a componentelor necesare (suporţi, tubulaturi, tablouri electrice, etc)

- inchirierea mijloacelor necesare lucrului la ȋnălţime (platforma autoridicătoare, schele scări, tehnici de ridicare)

- instruirea personalul tehnic pentru operaţiile aferente punerii ȋn funcţiune şi service (ȋntreţinere, verificări tehnice periodice şi reparare după caz)

 

 

Solicitaţi detalii cu privire la condiţiile de colaborare

Veţ primi ȋn cel mai scurt timp posibil un chestionar cu datele necesare.

CALORSET SRL​ 

Str. Uzinei nr. 60 , Carei, 445100,  Romania

Tel.      0040 261 861 220  

Fax.     0040 261 861 221 

Mobil.  0040 744 816 294

Email: office@calorset.com

Termeni si conditii