top of page

Beneficii pentru ANTREPRENORI

Situaţia

- Antreprenorul doreşte să contracteze cu un Subantreprenor lucrările de instalaţii de ȋncălzire;

- Antreprenorul este de obicei cointeresat să prevadă soluţii tehnice cu echipamente furnizate de companii cu care aceştia au diferite ȋntelegeri.

 

Probleme

- Antreprenorul este direct responsabil de calitatea lucrărilor, Subantreprenorul trebuie să respecte ȋntocmai cerinţele din caietul de sarcini;

- Antreprenorul s-a angajat totodată să respecte un termen de finalizare a lucrărilor;

- Nu ȋntotdeauna soluţia tehnică aleasă este cea optimă d.p.d.v a facilităţilor tehnice, a costului de investiţie şi a costului de exploatare.

 

Implicaţii

- Ȋn cazul ȋn care Subantreprenorul nu execută lucrări de calitate şi nu respectă termenul de finalizare a lucrărilor, Beneficiarul este nemulţumit şi există riscul penalizării Antreprenorului;

- Beneficiarul poate ȋn final să fie contactat de Furnizori de soluţii şi să primească de la aceştia soluţii alternative mai bune. Profesionalismul Antreprenorilor poate fi pus la ȋndoială.

 

Soluţii şi beneficii

​a) Experienţa noastră de peste 15 ani ȋn domeniul lucrărilor de instalare/montaj, capabilităţile conferite de personalul tehnic bine pregătit şi de dotările aferente creează premizele unor lucrări de calitate executate la termenul convenit.

 

 b) Garantăm contractual performantă:

                - returnăm contravaloarea echipamentelor dacă Clientul face dovada că echipamentele nu au fost alese corect sau dimensionate corespunzător;

                - acordăm perioada de garanţie prelungită pe toată durată de viaţă a echipamentelor ȋn situaţia ȋn care Beneficiarul ȋncheie contract de service cu noi;

                - pentru echipamentele fabricate de noi asigurăm cu promptitudine piese de schimb pe o perioada de min.10 ani.

                - asigurăm cu promptitudine serviciile de ȋntreţinere, verificări tehnice periodice şi reparare după caz.

bottom of page