top of page

Beneficii pentru PROIECTANTI

Situaţia

​- Proiectanţii de instalaţii deȋncălzire trebuie să aleagă soluţia tehnică de ȋncălzire optimă;

- Proiectanţii de instalaţii de ȋncălzire sunt de obicei cointeresaţi sa prevadă soluţii tehnice cu echipamente furnizate de companii cu care aceştia au diferite ȋntelegeri.

 

Probleme

- Experienţa insuficientă;

- Proiectantul nu are un ghid complet de proiectare ȋn:

               -alegerea sistemului de ȋncălzire;

               -alegerea tipului de echipamente;

               -dimensionare;

               -amplasare echipamente,etc.

- Nu intotdeauna soluţia tehnică aleasă este cea optimă.

 

Implicaţii

- Proiectantul evită să prevadă soluţii tehnice necunoscute, neverificate, sau pentru care nu există norme tehnice de proiectare chiar dacă are informaţii cu privire la eficienţa acestora şi la avantajele ȋn faţa alternativelor mai bine cunoscute.

- Beneficiarul poate ȋn final să fie contactat de furnizori de soluţii şi să primească de la aceştia soluţii alternative mai bune. Profesionalismul Proiectanţilor poate fi pus la ȋndoială.

 

Soluţii şi beneficii

- Punem la dispoziţia Proiectanţilor ghiduri de proiectare şi softuri de dimensionare;

- Asigurăm gratuit consultanţa şi asistenţa tehnică;

- Proiectăm gratuit detaliile constructive pentru toate elementele de fixare/ancorare, instalaţia electrică de comandă şi automatizare, tubulatura şi accesoriile aferente admisiei aerului de combustie şi a evacuării gazelor de ardere;

- Garantam contractual performanţa prin: 

               - returnarea contravalorii echipamentelor dacă clientul face dovada că echipamentele nu au fost alese corect sau dimensionate corespunzător;

               - acordarea de garanţie prelungită pe toată durată de viaţă a echipamentelor ȋn situaţia ȋn care Beneficiarul ȋncheie contract de service cu noi;

               - pentru echipamentele fabricate de noi asigurăm cu promptitudine piese de schimb pe o perioadă de min.10 ani;

               - asigurăm cu promptitudine serviciile de ȋntreţinere, verificări tehnice periodice şi reparare după caz.

bottom of page