top of page

Boiler vertical cu schimbător de căldură

 

Boilere verticale de apă caldă sanitară cu acumulare cu schimbător de căldură

 

Principiul de funcţionare

 

Boilerul este un schimbător de căldură care se compune din două circuite, circuitul primar şi cel secundar.

 

Circuitul primar realizează introducerea agentului termic în corpul boilerului şi evacuarea lui după ce acesta şi-a cedat căldura apei de încălzit.

Agentul termic, format din apă fierbinte sau abur, intră prin racordul de intrare (7), trece prin registrul de ţevi (4), prin pereţii căruia se produce transferul de căldură către apa de consum, după care părăseşte sistemul prin racordul de ieşire (9). Registrul este asamblat demontabil cu corpul boilerului prin intermediul racordului flanşat (8).

 

Circuitul secundar este constituit de circuitul apei de încălzit, destinată consumului.  

Apa rece care urmează să fie încălzită intră sub presiunea de max. 6 bar prin racordul de apă rece (5) în partea inferioară a recipientului şi înlocuieşte cantitatea de apă caldă, care iese prin racordul de ieşire apă caldă (2) la nivelul superior al recipientului spre utilizatori. Recipientul în funcţionare este umplut tot timpul cu apă aflată sub presiune de max. 6 bar. Aerul pătruns în recipient din diverse motive se elimină în mod automat prin funcţionarea supapei de aerisire – dezaerisire (1). În cazul golirii recipientului prin racordul de golire (6) se închide robinetul de pe conducta de alimentare cu apă rece (5), iar supapa de aerisire – dezaerisire (1) permite  intrarea aerului din atmosferă pentru înlocuirea apei golite, în vederea evitării formării de vid în interiorul recipientului.

 

Domeniul de utilizare

 

Boilere de apă caldă sanitară cu acumulare cu schimbător de căldură se utilizează pentru furnizarea apei calde cu scopuri sanitare pentru:

                                                             

- grupuri sociale cu duşuri si lavoare pentru industrie, pentru hoteluri, pensiuni, etc. acolo unde este nevoie de un debit mare de apă caldă pentru o perioada relativ scurtă de timp;

- diverse spălări pentru igienizare;

- nevoi tehnologice.

 

Produsul poate fi utilizat în locurile unde este disponibil un agent termic sub formă de apă caldă de joasă temperatură (sub 100°C) sau de înaltă temperatură (100…150°C) sau abur de joasă presiune (sub 0,7 bar) sau de medie presiune (0,7…14bar).

 

Avantaje

 

- construcţia simplă şi robustă asigură o fiabilitate ridicată;

- în locurile unde este disponibil un agent termic sub formă de apă caldă sau abur se poate utiliza acesta, fără să fie nevoie de o altă sursă de energie;               

- anodul de magneziu montat la mufa (3) asigură o protecţie anticorosivă eficace prelungindu-se durata de viaţă a boilerului;

- registrul de ţevi fiind demontabil, face posibilă utilizarea şi cu alte surse de încălzire;

- permite montaj în exterior, nu necesită încăpere specială;

- securitate în exploatare;

- posibilitatea de a lucra pană la temperatura de 90°C.

 

Caracteristici

 

Parametri de  funcţionare:

 

În circuitul primar (în registrul de încălzire):

- fluidul conţinut----------------------------------------- apă/abur;

- presiunea maximă admisibilă de lucru----- 10 sau 16 bar(apă);

- presiunea maximă admisibilă de lucru----- 14 bar (abur);

- temperatura fluidului:

- apă la presiunea de 10 bar ----------------------- max. +115°C;

- apă la presiunea de 16 bar------------------------ max. +150°C;

- abur la presiunea de 14 bar---------------------- max. +200°C;

În circuitul secundar (în corpul boilerului):

- fluidul conţinut----------------------------------------- apă;

- presiunea maximă admisibilă de lucru----- 6 bar;

- temperatura admisibilă de lucru--------------- 0…+65°C.

 

Caracteristici dimensionale:

 

bottom of page