top of page

Componente din aluminiu turnat

Tehnologii aplicate:

 

- turnare ȋn forme de nisip

- turnare ȋn cochile metalice

 

Proces tehnologic:

 

- proiectare produs şi proiectare tehnologică

- modelare traditional sau utilizȃnd tehnologia de printare 3D

- formare / miezuire tradiţional sau utilizȃnd tehnologia de printare 3D

- elaborare şi turnare ȋn forme de nisip sau cochilie

- finisare 

- prelucrări mecanice

- control

- montaj

 

Plus-valoare adaugată prin:

 

1.Utilizarea tehnologiei de printare 3D

- realizarea modelelor din plastic prin utilizarea tehnologiei FDM

- realizarea formelor şi a miezurilor din nisip prin utilizarea tehnologiei SLA

 

2.Scanare 3D şi măsurare produs scanat

- relevare şi identificare proces tehnologic de fabricare produsului scanat pentru reproducere sau reparare a acestuia

- confirmarea ca produsul scanat corespunde cu cerinţele dimensionale ale proiectului, identificarea şi cuantificarea neconformităţilor

 

Avantaje:

 

- Permite realizarea de produse care implică tehnologii tradiţionale foarte scumpe 

- Permite realizarea unor produse care cu tehnologiile tradiţionale sunt imposibil de realizat

- Acurateţe 100% ȋn realizarea produsului imprimarea 3D are la bază fiserul CAD aferent proiectului.

- Economie de materiale şi energie.

- Realizarea modelelor, a formelor şi a miezurilor se realizează la pachet cu realizarea produselor turnate

- Poate fi rentabilă turnarea de unicate sau de serii mici de produse.

- Realizarea modelelor, formelor şi a miezurilor se realizează rapid, scurtȃndu-se foarte mult procesul de fabricare a produselor

 

Avantajele realizării modelelor din nisip utilizȃnd tehnologia de imprimare 3D:

- dimensiuni ale formei de turnare pȃnă la 4x2x1m

- permite realizarea de forme complexe la costuri acceptabile

- timp de realizare redus

- modelul se realizează corespunzător cu desenul cad fără neconformităţi

- se obţine calităţi de suprafeţe funcţie de nisipul utilizat

- permeabilitate bună a modelului

- nu necesită rame de formare care trebuiesc ȋntreţinute şi depozitate

- reducere substanţială de costuri ȋn special pentru unicate sau cȃteva sute de piese

bottom of page