top of page

Decantoare

Principii de funcţionare

     Decantoarele de apă servesc la separarea  gravitaţională a particulelor solide în suspensie de masa de apă.
     Decantorul este un rezervor compartimentat.
     Primul compartiment este camera de alimentare în care intră apa cu suspensii.
     În a doua cameră se produce sedimentarea particulelor solide în suspensie pe nişte lamele înclinate la 60°.
     Apa decantată trece intr-o a treia cameră unde este stocată.
     Din această cameră apa va fi pompata spre filtrele de apă cu nisip cuarţos şi filtre cu cărbune activ.

Avantaje 

     Utilizarea decantoarelor permite o reducere substanţială a particulelor solide în suspensie permiţând astfel utilizarea raţională a filtrelor de apă, care nu se îmbâcsesc aşa de repede, iar perioada de funcţionare între două spălări inverse succesive creşte în mod substanţial.
     Spaţiul utilizat este relativ redus.
     Simplitatea construcţiei şi lipsa pieselor în mişcare prezintă fiabilitate ridicată 

Caracteristici

     Decantoarele se livrează în variante de construcţie din oţel carbon protejat anticoroziv prin vopsire sau din oţel inoxidabil.
     Volumul corpului decantoarelor se determină în funcţie de debitul apei de decantat.
     Presiunea lichidului din decantor: atmosferică.
     Temperatura mediului înconjurător: +5 la +45°C.
     Locul de instalare: în încăperi. 

bottom of page