top of page

Filtre de apă cu cărbune activ

 

Filtre de apă cu cărbune activ

 

Principiul de funcţionare

 

Filtrele cu cărbune activ servesc la filtrarea apei provenite din surse naturale prin trecerea apei printr-un strat de cărbune activ care reţine contaminanţii prezenţi în apă. Apa brută nefiltrată intră în filtru din conducta de aducţiune (1) prin intermediul electrovanei fluture (2) şi ramificaţiei T (3) ajungându în camera octogonală (4). Prin conductele (5) perforate apa coboară în mod uniform distribuit pe suprafaţa stratului filtrant (6). Strecurându-se  prin stratul filtrant apa trece prin crepinele (7) şi ajunge în compartimentul (8) din fundul filtrului. De aici apa îşi continuă traseul său prin ramificaţia T (9), electrovană fluture DN150 (10), şi ajunge  în conducta de evacuare a apei filtrate (11). Stratul de cărbune activ filtrant se regenerează printr-o spălare inversă cu apă, ce se realizează  automat la intervale stabilite de timp.

Apa de spălare trece prin următorul traseu: conducta de aducţiune a apei de spălare (12), electrovană fluture (13), ramificaţia T (9), compartimentul (8) din fundul filtrului, crepinele (7), stratul filtrant (6), conductele DN 80 (5), camera octogonală (4), ramificaţi T (3), electrovana fluture (14) şi conducta de evacuare a apei de spălare (15).

Funcţionarea filtrelor este gestionată de o automatizare electronică, ce permite efectuarea spălării inverse la intervale regulate de timp. La intervale mai mari are loc şi o regenerare a stratului filtrant prin suflare cu aer comprimat. Aerul comprimat se introduce prin conducta (16), trece prin robinetul (17), conducta perforată (18), compartimentul  (8) din fundul filtrului, crepinele (7), stratul filtrant (6), ajunge în cavitatea superioară a filtrului, de unde se elimină în atmosferă prin racordul şi robinetul de aerisire (19). Pentru golirea sistemului în vederea curăţiri sau inspectării serveşte racordul de golire şi robinetul de închidere (19). În partea superioară şi lateral sunt prevăzute două guri de vizitare (20).

Domeniul de utilizare

Filtrele de apă cu cărbune activ se utilizează la staţiile de tratare a apei în sistemele de alimentare cu apă potabilă.

 

Avantaje

 

- Filtrele cu cărbune activ  au avantajul faţă de alte metode de filtrare, că utilizează drept mediul de filtrare cărbunele activ, care elimină din apă foarte mulţi contaminanţi, derivaţi, agenţi de dezinfecţie chimici, precum: culoare, miros si gust neplăcut, turbiditate, clor liber, trihalometani (THMs), cloroform, insecticide, ierbicide, hidrocarburi aromatice polinucleare (PNAs), bifenoli policlorinaţi (PCBs), substanţe organice volatile (VOCs), tricloretilena, tricloretan, benzen, şi sute de alţi contaminanţi ce pot fi prezenţi in apa.

- Regenerarea stratului filtrant se poate face în timp scurt cu apă sub presiune în contrasens şi cu aer comprimat.

- Suprafaţa interioară este acoperită cu o peliculă protectoare la coroziune şi la eroziune pentru o durată lungă de folosinţă.

 

 

Caracteristici

 

Caracteristicile legate de tipodimensiunea filtrului cum sunt: diametrul corpului cilindric al filtrului, volumul corpului, debitul nominal şi maxim al apei filtrate, debitul apei folosite pentru reciclarea stratului de cărbune activ prin spălare în sens invers şi cantitatea de cărbune activ necesară formării stratului de filtrare sunt trecute în tabelul de mai jos:

 

 

- presiune maximă de funcţionare---------------------------------------- 2 bar;

- temperatura minima a fluidului---------------------------------------- + 5°C;

- temperatura maxima a fluidului--------------------------------------- + 40°C.

 

bottom of page