top of page

Preparatoare de apă caldă cu acumulare TWH 

 

Preparatoare de apă caldă sanitară cu acumulare: Boilere pe gaz cu volum mare pentru Preparare Apă Caldă Sanitară, Menajeră sau pentru Procese Termice şi Tehnologice 

 

Principiul de funcţionare

 

 Sistemul este compus dintr-un arzător Premix cu modulaţie, un schimbător de căldură din INOX cu trei drumuri şi un recipient de acumulare / stocare a apei calde.

 Arzătorul Premix (7) realizează combustia şi transferă căldura uniform preponderent prin radiaţie tubului principal (8).  Gazele de ardere sunt colectate şi străbat primul fascicul de ţevi (9), transferă căldura preponderent convectiv, după care sunt colectate si străbat al doilea fascicul de ţevi (10) aferente zonei de recuperare şi condensaţie. Acestea sunt colectate si evacuate forţat în exterior prin coş (11). Apa este încălzită până la temperatura setată şi furnizată în funcţie de necesităţile consumatorilor. Apa rece care urmează să fie încălzită intră sub presiunea de max. 6 bar prin racordul de apă rece (4) în partea inferioară a recipientului şi înlocuieşte cantitatea de apă caldă, care iese prin racordul de ieşire apă caldă (2) la nivelul superior al recipientului spre utilizatori. Recipientul în funcţionare este umplut tot timpul cu apă aflată sub presiune de max. 6 bar. Aerul pătruns în recipient din diverse motive se elimină în mod automat prin funcţionarea supapei de aerisire – dezaerisire (1). În cazul golirii recipientului prin racordul de golire (5) se închide robinetul de pe conducta de alimentare cu apă rece (4), iar supapa de aerisire – dezaerisire (1) permite intrarea aerului din atmosferă pentru înlocuirea apei golite, în vederea evitării formării de vid în interiorul recipientului.

 

Domeniul de utilizare

 

 Preparatoarele de apă caldă sanitară cu acumulare pe gaz se utilizează pentru furnizarea apei calde cu scopuri sanitare pentru:

- grupuri sociale cu duşuri si lavoare pentru industrie, pentru hoteluri, pensiuni, etc. acolo unde este nevoie de un debit mare de apă caldă pentru o perioada relativ scurtă de timp;

- diverse spălări pentru igienizare;

- nevoi tehnologice.

 

Avantaje

 

- randament ridicat datorită funcţionării în regim de condensaţie;

- schimbător de căldură din INOX cu fiabilitate ridicată;

- preparare volum mare de apă caldă descentralizat fără centrală termică şi distribuţie agent termic;

- permite montaj în exterior, nu necesită încăpere specială;

- nu necesită coş de fum;

- protecţie împotriva dezvoltării bacteriei legionella;

- securitate în exploatare;

- posibilitatea de a lucra pană la temperatura de 90°C;

- anodul de magneziu montat in corpul boilerului asigură o protecţie anticorosivă eficace prelungind durata de viaţă a boilerului.

 

Caracteristici tehnice

 

 Caracteristici funcţionale

 

bottom of page