top of page

Proiectare

Ameliorarea performanţei  proceselor tehnologice ce necesită ȋncălzire industrială:

 

Etape:

 

1. Generarea idei de ameliorare

- modernizarea utilajelor şi echipamentelor prin ameliorări constructive sau tehnologice

- scoaterea din uz a utilajelor şi echipamentelor existente ȋnvechite care nu mai pot fi imbunatăţite şi ȋnlocuirea lor cu altele la nivelul tehnicii celei mai ȋnaintate.

 

2. Delimitarea proiectului

- identificarea limitelor procesului raportate la procese adiacente

- stabilirea fluxului tehnologic

- obiective generale

- restricţii impuse

- strategie

- termen

- buget

 

3. Analiza  procesului existent

- analiza funcţională

- analiza logică

- analiza descriptivă

- analiza cantitativă

- analiza economică

 

4. Critica procesului existent

- critica componentelor care participă la proces

- critica procedurilor şi a instrucţiunilor de lucru

 

5. Alegerea obiectivelor

- creşterea competivităţii

- creşterea calităţii

- creşterea productivităţii

- reducerea costurilor

- creşterea profitului

- creşterea fiabilităţii

- creşterea eficienţei energetice

- deziderate cu privire la protecţie a mediului

- deziderate cu privire la sănătatea şi securitatea muncii

- deziderate cu privire la mediul de lucru

- altele

 

6. Formularea propunerilor

- modernizare utilaje existente

- ȋnlocuire utilaje existent

- suplimentare utilaje

- modificări tehnologice

- ȋnlocuiriea tehnologiei existente

 

7. Realizarea modificărilor/schimbărilor

- aplicare experimentală

- aplicare definitivă după validare

 

bottom of page