top of page

Recipiente de aer comprimat

 

Recipient de aer comprimat

 

Principiul de funcţionare

 

Recipientele tampon de aer comprimat au rolul de a satisface următoarele scopuri:

egalizarea variaţiilor presiunii aerului datorate refulării modulate a aerului de la compresor;

înmagazinarea unui volum de aer necesar compensării variaţiei de consum din reţeaua de distribuţie;

colectarea condensului rezultat din aerul comprimat provenit de la compresor.

 

Aerul comprimat refulat de la compresor intră în recipient prin racordul de intrare (1).Ieşirea aerului comprimat către utilizatori se face prin racordul de ieşire (2). Eliminarea condensului are loc manual prin racordul de golire şi robinetul de purjare (3). La cerere robinetul manual se poate înlocui cu aparat de purjare automată. Eliminarea suprapresiunii apărute în mod accidental se face prin racordul pentru supapa de siguranţă (4).

 

Acest racord poate fi utilizat şi pentru aerisire. Urmărirea variaţiei presiunii din recipient se poate face la manometru montat pe racordul (5). Accesul personalului în interiorul corpului recipientului în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere sau de control se poate face prin gura de vizitare (6). În funcţie de mărimea recipientului gura de vizitare se înlocuieşte cu gură de cap, gură de mână sau orificiu de inspecţie.

 

Propunere de schemă de staţie de aer comprimat dotată cu recipient tampon de aer comprimat

 

 

Domeniul de utilizare

 

Recipientele de aer sub presiune se utilizează pentru echiparea instalaţiilor de aer comprimat  cu rolul de a înmagazina fluidul comprimat atunci când consumul este redus şi a-l reda atunci când debitul compresorului este depăşit de cerinţele consumatorilor de fluid din reţea.

 

Avantaje

 

- recipientele sub presiune se execută cu respectarea directivei UE nr. 97/23/EC având la bază Certificatul de examinare EC de tip nr. 175B-584/EC emis de ISCIR CERT SRL Bucureşti garantându-se siguranţa în funcţionare;

- grosimea pereţilor este calculată pentru o durată de viaţă de 20 de ani;

- curăţirea, întreţinerea şi inspecţia interioară mult uşurate prin dimensionarea corespunzătoare a dimensiunilor orificiilor  de acces.

 

Caracteristici

 

Caracteristicile legate de tipodimensiunea recipientului cum sunt: presiunea  maximă de lucru, volumul corpului, diametrul corpului cilindric al vasului, înălţimea totală şi diametrul racordurile de legătură sunt trecute în tabelul de mai jos:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

- fluidul conţinut ----------------------------- aer;

- temperatura minima a fluidului -----  - 20°C;

- temperatura maxima a fluidului ----- +200°C;

- standardul de referinţă------------------- SR EN 13445.

 

bottom of page