top of page

Recipiente hidrofor

 

Recipiente de hidrofor

 

Principiul de funcţionare

 

Recipientul de hidrofor este un vas sub presiune care conţine două fluide: apă şi aer. Apa se cumulează în partea inferioară a recipientului iar aerul formează o pernă elastică în partea superioară a vasului. Perna de aer apasă asupra stratului de apă asigurând-ui energia necesară învingerii rezistenţelor hidraulice din circuitul de consum. Prin consumarea apei din recipient nivelul acestea coboară până la o înălţime minimă prestabilită iar aerul se destinde şi i se reduce presiunea la o valoare minimă, dar încă suficientă pentru a asigura presiunea necesară  la locul de consum. În acest moment se porneşte electropompa şi refulează apă în recipient până ce nivelul apei ajunge la un nivel superior prestabilit.

 

Aerul din recipient se comprimă până la o presiune maximă prestabilită, care este inferioară presiunii admisibile de rezistenţa pereţilor vasului şi la care încă nu deranjează la locul de utilizare de la consumatori.

 

La această presiune se opreşte alimentarea cu apă de la electropompă şi se repetă ciclul de funcţionare descris. Pornirea şi oprirea automată a electropompei este dirijată de la panoul de comandă în baza valorilor presiunii pernei de aer sesizate de către un presostat. Completarea pierderilor de aer se face periodic de către un compresor de aer.

 

Apa de la sursa de apă este refulată de la electropompă intră în recipientul de hidrofor în partea inferioară prin racordul de intrare apă (4). Apa sub presiune din vas iese prin racordul de ieşire apă (5) şi se circulă spre consumatori. Aerul comprimat pentru completarea pernei de aer din vas vine de la compresor şi intră în vas în partea superioară  prin racordul de intrare aer (7).Pentru protejarea recipientul de o suprapresiune accidentală în partea superioară este montată o supapă de siguranţă pe racordul (1).

 

Pentru controlul nivelului apei din recipient pe partea laterală este montat indicatorul de nivel, care se leagă la vas prin intermediul racordurilor (6).

Termometrul este montat la racordul (2). În partea de jos recipientul are prevăzut un racord pentru golire  (3).  Pentru întreţinere şi inspecţii vasul are prevăzută o gură de vizitare (8).

 

 

Domeniul de utilizare

 

Recipiente de hidrofor se utilizează în instalaţii de hidrofor. Instalaţiile de hidrofor se utilizează când presiunea din  conducta de alimentare a consumatorilor nu este suficientă, iar consumul este neuniform in timp.

 

Avantaje

 

- asigură alimentarea cu apă la debit constant şi presiune constantă indiferent de variaţia consumului;

- recipientele de hidrofor se execută cu respectarea directivei UE nr. 97/23/EC şi HG nr. 584/2004 garantându-se siguranţa în funcţionare;

- grosimea pereţilor este calculată pentru o durată de viaţă de 20 de ani;

- curăţirea, întreţinerea şi inspecţia interioară mult uşurate prin dimensionarea corespunzătoare a dimensiunilor orificiilor  de acces.

 

Caracteristici

 

Parametri de funcţionare:

- fluidul conţinut ----------------------------------------- apă şi aer;

- presiunea maximă admisibilă de lucru ----- 6,10 bar;

- temperatura fluidului--------------------------------- max. +25°C;

 

Caracteristici dimensionale:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

bottom of page