top of page

Rezervoare de acumulare (puffer) PC-CA(S)

Rezervoade de acumulare PC - CA (S)

 

Rezervoare de  acumulare apă caldă combinate - PUFFERE COMBINATE

 

Principiul de funcţionare

 

Apa caldă menajeră se prepară în serpentina de ţevi, iar agentul termic pentru încălzire se prepară în corpul rezervorului.

Rezervoarele de acumulare combinate se compun din două circuite: un circuit primar şi două circuite secundare.

 

Circuitul primar face legătură între rezervorul de acumulare şi cazanul de apă caldă. Apa caldă de la cazan, prin conducta de tur, intră în Puffer prin racordul de intrare apă caldă (3) în partea sa superioară, iar apa răcită cumulată în partea inferioară a rezervorului se evacuează prin racordul de ieşire apă rece (6) şi prin conducta de retur se întoarce la cazan.

 

Există două circuite secundare: unul serveşte la încălzire iar al doilea pentru alimentarea punctelor de consum cu apă caldă menajeră.

 

Primul circuit secundar este constituit din circuitul apei de încălzit. Apa caldă din Puffer iese prin racordul de ieşire apă caldă (9) si  alimentează cu căldură consumatorii. După cedarea căldurii, apa răcită se întoarce la Puffer şi intră prin racordul de intrare apa rece (8) în partea inferioară a rezervorului.

 

Cel de al doilea circuit secundar este constituit de circuitul apei calde menajere. Apa rece de la sursa de apă potabilă intră în serpentina de ţevi amplasată în corpul rezervorului prin racordul de intrare apă rece (10). Traversând serpentina în direcţia verticală, dinspre zona de apă mai rece  înspre zona superioară cu apă caldă, se încălzeşte. După preluarea căldurii de la apa caldă din interiorul pufferului iese prin racordul de ieşire apa caldă menajeră (2) în partea superioară a rezervorului.

 

În funcţionarea Pufferului deosebim două etape:

 

În etapa de încălzire cazanul este în funcţiune şi cedează Pufferului o cantitate de căldură mai mare decât cea consumată de consumatori. Astfel, creşte temperatura apei din rezervor până la o valoarea prestabilită. Termometrele, respectiv termostatele montate la racordurile (2) şi (5) sesizează, respectiv comandă oprirea funcţionării cazanului.

 

Următoarea etapă se caracterizează prin alimentarea cu căldură a consumatorilor numai pe seama căldurii acumulate din Puffer. In urma acestui transfer de caldura temperatura din rezervor scade treptat până în momentul în care cazanul primeşte comandă pentru reluarea funcţiei de încălzire. Astfel se poate realiza optimizarea regimului de funcţionare a cazanului.

 

Racordul (4) serveşte la introducerea unei rezistenţe electrice de încălzire suplimentare.

Prin racordul de golire (7) apa se poate evacua complet din rezervor în vederea întreţinerii şi reparaţiei.

Racordul (1) serveşte la aerisirea rezervorului, respectiv pentru montarea supapei de siguranţă.

 

 

Domeniul de utilizare

 

Rezervoarele de acumulare combinate (Puffere combinate) sunt rezervoare de stocare în care se prepară atât agentul termic pentru încălzire cât şi apa caldă menajeră (ACM) şi sunt utilizate în centrale termice. Acestea înmagazinează energia termică furnizată de cazanele pe combustibil gazos sau lichid si optimizează funcţionarea arzătorului, respectiv regimul de funcţionare al cazanelor pe combustibil solid.

 

Avantaje

 

Prin folosirea unui rezervor de acumulare  cazanul poate funcţiona timp îndelungat aproape de sarcina nominală, la randamentul său maxim, indiferent de variaţia sarcinii termice la consumator, rezultând următoarele avantaje:

- consumul de combustibil scade cu 20 - 30 %;

- durata de viaţă pentru componentele instalaţiei de încălzire (cazan, coş de fum, etc.) creşte in mod semnificativ

- caracteristicile de ardere fiind optime, se diminuează emisiile de noxe;

- micşorarea depunerilor în cazan;

- cazanul pe combustibil solid trebuie reîncărcat mai rar, o singură încărcătură de combustibil poate asigura necesarul de agent termic pe o durata de una până la două zile.

 

Se asigură flexibilitate maximă în utilizarea agentului termic (stocat in rezervorul de acumulare) atât în radiatoare cât şi în încălzirea în pardoseală, prepararea apei calde menajere sau alte nevoi tehnologice.

Apa din interiorul corpului pufferului circulă într-un sistem închis şi ca atare nu corodează pereţii interiori ai pufferului făcând posibilă utilizarea oţelului carbon obişnuit pentru construcţia acestuia, fără peliculă protectoare pe suprafaţa interioară.

 

Învelişul termoizolant al rezervorului asigură reducerea pierderilor de căldură la minim.

 

Fiecare puffer are prevăzut câte un racord de 6/4" la care, în caz de necesitate, oricând se poate monta o rezistenţă electrică suplimentară. În funcţie de situaţia creată sau preferinţa clientului poate fi utilizată una din alternativele de încălzire disponibile (cazan pe gaz natural sau pe lemne şi rezistenţă electrică) sau combinaţii între acestea.

 

Pufferele combinate au încorporate în interior un schimbător de căldură care prin utilizarea căldurii apei din puffer produce apă caldă menajeră, prezentând următoarele avantaje:

- pe lângă funcţia de încălzire au posibilitate de producere a apei calde menajere;

- necesită spaţiu mai redus, preparatorul de apă caldă menajeră fiind încorporat în puffer;

- necesită costuri mai reduse de investiţii nefiind nevoie de un aparat separat pentru producerea apei calde menajere;

- schimbătorul de căldură – o serpentină de ţevi – este o construcţie de oţel inoxidabil alimentar, care nu alterează calitatea apei potabile;

- prin stagnarea apei in serpentina pentru un interval de timp scurt (regim instant de încălzire) se evită apariţia bacteriilor legionella.

 

Caracteristici

 

Parametri de  funcţionare:

a) în corpul rezervorului:

- fluidul conţinut----------------------------------------- apă;

- presiunea maximă admisibilă de lucru----- 3 bar;

- temperatura fluidului-------------------------------- max.+95°C.

 b) în circuitul de apă caldă menajeră:

- fluidul conţinut----------------------------------------- apă;

- presiunea maximă admisibilă de lucru----- 6 bar;

- temperatura fluidului-------------------------------- max. +95°C.

 

Caracteristici în funcţie de tipodimensiuni:

 

 

 * Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

bottom of page