top of page

Rezervoare de acumulare (puffer) PCT-C

Rezervoare de acumulare PCT - C

 

Rezervoare de  acumulare apă caldă - PUFFERE - cu două surse de căldură alternative

 

Principiul de funcţionare

 

Rezervoarele de acumulare apă caldă se compun din două circuite, circuitul primar şi cel secundar.

Circuitul primar face legătură între rezervorul de acumulare şi cazanul de apă caldă. Apa caldă de la cazan prin conducta de tur intră în Puffer prin racordul de intrare apă caldă (3) în partea sa superioară, iar apa răcită cumulată în partea inferioară a rezervorului se evacuează prin racordul de ieşire apă rece (6) şi prin conducta de retur se întoarce la cazan.

 

Ca variantă alternativă de încălzire a apei din Puffer este un tub imersat compact alimentat cu gaz montat în gura de vizitare (9) a rezervorului. Suprafaţa de transfer de căldură a tubului imersat compact fiind înconjurată complet de apa din rezervor, încălzirea apei se face nemijlocit, fără circuitul primar.

 

Circuitul secundar este constituit de circuitul apei de încălzit, destinată consumului. Apa caldă din Puffer iese prin racordul de ieşire apă caldă (10) alimentează cu căldură consumatorii. După cedarea căldurii apa răcită se întoarce la Puffer şi intră prin racordul de intrare apa rece (8) în partea inferioară a rezervorului.

 

În funcţionarea Pufferului deosebim două etape. În etapa de încălzire cazanul (respectiv TIC) este în funcţiune şi cedează Pufferului o cantitate de căldură mai mare decât cea consumată de consumatori. Astfel creşte temperatura apei din rezervor până la o valoarea prestabilită. Termometrele respectiv termostatele montate la racordurile (2) şi (5) sesizează, respectiv comandă oprirea funcţionării cazanului (respectiv TIC). Următoarea etapă se caracterizează prin alimentarea cu căldură a consumatorilor numai pe seama căldurii acumulate din Puffer. In urma transferului de caldura temperatura din rezervor scade treptat până în momentul în care cazanul îşi reia funcţia de încălzire.

Astfel se poate realiza optimizarea regimului de funcţionare a cazanului.

 

Racordul (4) serveşte la introducerea unei rezistenţe electrice de încălzire suplimentare.

Prin racordul de golire (7) apa se poate evacua complet din rezervor în vederea întreţinerii şi reparaţiei.

Racordul (1) serveşte la aerisirea rezervorului respectiv pentru montarea supapei de siguranţă.

 

 

Domeniul de utilizare

 

Rezervoarele de acumulare (Puffere) cu două surse de căldură alternative sunt echipamente pentru stocarea agentului termic în instalaţiile de încălzire şi sunt utilizate în centrale termice. Acestea înmagazinează energia termică furnizată de cazanele pe combustibil gazos, lichid sau solid, respectiv ca variantă alternativă un tub imersat compact (TIC) alimentat cu gaz montat în gura de vizitare a rezervorului, şi optimizează funcţionarea arzătorului, respectiv regimul de funcţionare a cazanelor pe combustibil solid. Acest produs poate fi utilizat în locuri unde  este disponibilă reţeaua de gaz natural.

 

Avantaje

 

Prin folosirea unui rezervor de acumulare  cazanul poate funcţiona timp îndelungat aproape de sarcina nominală, la randamentul său maxim, indiferent de variaţia sarcinii termice la consumator, rezultând următoarele avantaje:

- consumul de combustibil scade cu 20 - 30 %;

- durata de viaţă pentru componentele instalaţiei de încălzire (cazan, coş de fum, etc.) creşte semnificativ;

- caracteristicile de ardere fiind optime, se diminuează emisiile de noxe;

- micşorarea depunerilor în cazan;

- cazanul pe combustibil solid trebuie reîncărcat mai rar, o singură încărcătură de combustibil poate asigura necesarul de agent termic pe o durata de una până la două zile.

 

Se asigură flexibilitate maximă în utilizarea agentului termic (stocat in rezervorul de acumulare) atât în radiatoare cât şi în încălzirea în pardoseală, prepararea apei calde menajere sau alte nevoi tehnologice.

Apa din interiorul corpului Pufferului circulă într-un sistem închis şi ca atare nu corodează pereţii interiori ai Pufferului, făcând posibilă utilizarea oţelului carbon obişnuit pentru construcţia acestuia, fără peliculă protectoare pe suprafaţa interioară.

Învelişul termoizolant al rezervorului asigură reducerea pierderilor de căldură la minim.

Fiecare puffer are prevăzut câte un racord de 6/4" la care în caz de necesitate oricând se poate monta o rezistenţă electrică suplimentară.

În funcţie de situaţia creată sau preferinţa clientului poate fi utilizată una din alternativele de încălzire disponibile (cazan pe gaz natural sau pe lemne, rezistenţă electrică, tub imersat compact, etc.) sau combinaţii între acestea.

 

Caracteristici

 

Parametri de  funcţionare:

- fluidul conţinut:----------------------------------------- apă;

- presiunea maximă admisibilă de lucru:----- 3 bar;

- temperatura fluidului:-------------------------------- max. +95°C;

 

Caracteristici dimensionale:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

bottom of page