top of page

Rezervoare metalice pentru combustibil

 

Rezervoarere metalice pentru combustibil

 

Principiul de funcţionare

 

Rezervoare cilindrice orizontale supraterane pentru combustibil lichid:

Combustibilul lichid se introduce în rezervor prin racordul de intrare (R1).

Scoaterea combustibilului pentru utilizare se face prin racordul de ieşire (R2).

Evacuarea completă a conţinutului rezervorului în vederea curăţirii sau întreţinerii are loc prin racordul de golire (R3).

Eliminarea suprapresiunii sau vidului din zona de deasupra lichidului se face prin racordul de aerisire (R4). Pe acest racord se montează un opritor de flăcări.

Urmărirea variaţiei nivelului lichidului din rezervor se poate cu indicatorul de nivel montat pe racordul (R5)

Accesul personalului în interiorul corpului rezervorului în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere sau de control se poate face prin gura de vizitare (R6). Pentru uşurarea accesului în cazul rezervoarelor mai mari de 1000 litri în dreptul gurii de vizitare se montează o scară metalică. Rezervoare cilindrice orizontale subterane cu pereţi dubli pentru combustibil lichid:

Combustibilul lichid se introduce în rezervor prin racordul de descărcare (R2).

Scoaterea combustibilului pentru utilizare se face prin racordul de aspiraţie (R1).

Eliminarea suprapresiunii sau vidului din zona de deasupra lichidului se face prin racordul de aerisire (R3). Pe acest racord se montează un opritor de flăcări.

Urmărirea variaţiei nivelului lichidului din rezervor se poate cu indicatorul de nivel montat pe racordul (R4).

Accesul personalului în interiorul corpului rezervorului în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere sau de control se poate face prin gura de vizitare (R5).

Detectarea scurgerilor se face prin racordarea aparatului de detectat la compartimentul dintre peretele interior şi cel exterior prin intermediul racordurilor R6.

 

Rezervoare cilindrice verticale supraterane:

Încărcătura lichidă se introduce în rezervor prin racordul de intrare (R1).

Scoaterea lichidului din rezervor pentru utilizare se face prin racordul de ieşire (R2).

Evacuarea completă a conţinutului rezervorului în vederea curăţirii sau întreţinerii are loc prin racordul de golire (R3).

Eliminarea suprapresiunii sau vidului din zona de deasupra lichidului se face prin racordul de aerisire (R4). Pe acest racord se montează un opritor de flăcări.

Accesul personalului în interiorul corpului rezervorului în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere sau de control se poate face prin gura de vizitare (R5). Pentru uşurarea accesului în cazul rezervoarelor mai mari de 1000 litri în dreptul gurii de vizitare se montează câte o scară interioară şi exterioară metalică.

 

Rezervoare dreptunghiulare supraterane:

Încărcătura lichidă se introduce în rezervor prin racordul de intrare (R1).

Scoaterea lichidului din rezervor pentru utilizare se face prin racordul de ieşire (R2).

Evacuarea completă a conţinutului  rezervorului în vederea curăţirii sau întreţinerii are loc prin racordul de golire (R4).

Eliminarea suprapresiunii sau vidului din zona de deasupra lichidului se face prin racordul de aerisire (R3). Pe acest racord se montează un opritor de flăcări.

Accesul personalului în interiorul corpului rezervorului în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere sau de control se poate face prin gura de vizitare (R6).

La variantele cu pereţi dubli există un racord (R7) în care se introduce lichidul de detectare a scurgerii şi racordul (R5) care serveşte la evacuarea acestuia.

 

Domeniul de utilizare

 

Rezervoarele metalice se utilizează în toate domeniile de activitate unde se depozitează materiale în stare de agregare lichidă.

 

SC CALORSET SRL Carei oferă rezervoare cilindrice orizontale subterane şi supraterane, cu pereţi simpli şi cu pereţi dubli, rezervoare cilindrice verticale, rezervoare rectangulare, amplasate în exteriorul sau interiorul clădirilor, executate din oţel carbon sau oţel inoxidabil, pentru depozitarea produselor petroliere lichide, lichidelor alimentare, apei potabile, apei industriale şi diferitelor substanţe chimice lichide. Lichidele conţinute pot fi sub presiune sau la presiune atmosferică, la temperatura mediului ambiant sau la temperaturi ridicate.

 

Avantaje

 

Rezervoarele pentru depozitarea lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa, se execută cu respectarea normelor europene SR EN 12285-1 şi SR EN 12285-2;

- având construcţie simplă şi robustă, prezintă siguranţă şi fiabilitate maximă în funcţionare şi costuri minime de întreţinere;

- grosimea pereţilor este calculată cu adaos de coroziune pentru o durată de viaţă de cel puţin 20 de ani.

- neavând piese în mişcare, nu necesită piese de schimb de uzură;

- curăţirea, întreţinerea şi inspecţia interioară mult uşurate prin dimensionarea corespunzătoare a dimensiunilor orificiilor de acces;

- rezervoarele subterane se construiesc cu pereţi dubli pentru evitarea scăpării accidentale a lichidelor care pot polua mediul;

- spaţiul dintre cei doi pereţi ai rezervoarelor este supravegheat permanent printr-un sistem de avertizare cu circuit electric permiţând sesizarea imediată a neetanşeităţii peretelui interior al rezervorului;

- rezervoarele subterane fiind amplasate sub nivelul solului nu ocupă spaţiul suprateran în zona de amplasare;

- rezervoarele supraterane au toate suprafeţele vizibile permiţând controlul vizual permanent a stării acesteia;

- rezervoarele construite din oţel inoxidabil sunt rezistente la acţiunea agenţilor corosivi timp îndelungat fără să fie nevoie de adaos de corosiune la grosimea pereţilor;

- rezervoarele construite din oţel inoxidabil alimentar permit depozitarea apei potabile şi lichidelor alimentare fără pericolul de alterare a acestora;

- rezervoarele pot fi construite în configuraţii variate, la dimensiuni diferite, din materiale metalice diverse, respectiv cu acoperiri de protecţie prin vopsire sau acoperire metalică, în funcţie de necesităţile concrete ale beneficiarului;

- in vederea inspecţiei stării tehnice, curăţirii şi pentru lucrări de întreţinere, rezervoarele sunt prevăzute cu guri de acces de dimensiuni corespunzătoare, scări, platforme de acces cu balustrade, etc;

 

Caracteristici

 

S.C. CALORSET S.R.L. Carei oferă rezervoare cu caracteristici dimensionale şi parametri de funcţionare conform cererilor beneficiarilor.

 

Tipodimensiunile din fabricaţia curentă sunt cele din tabelele de mai jos.

 

Rezervoare cilindrice orizontale supraterane pentru combustibil lichid:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

 

Rezervoare cilindrice orizontale subterane cu pereţi dubli pentru combustibil lichid:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

 

Rezervoare cilindrice verticale supraterane:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

 

Rezervoare dreptunghiulare supraterane:

 

 

 *Notă: La cererea clientului pot fi executate în afara tipodimensiunilor de mai sus şi produse cu alţi parametri funcţionali sau cu alte caracteristici dimensionale.

 

bottom of page