top of page

Schimbătoare de caldură

Descriere

     Schimbătoarele de căldură din fabricaţia S.C. CALORSET S.R.L. Carei sunt de tipul cu fascicul tubular. Tipodimensiunile schimbătoarelor de căldură sunt variate şi se definesc în baza datelor furnizate de beneficiar. Schimbătoarele de căldură din fabricaţia curentă a S.C. CALORSET S.R.L. Carei sunt răcitoarele de aer comprimat de 17 şi 36 m2.                            

      Răcitoarele se utilizează în instalaţiile de aer comprimat pentru răcirea aerului refulat de compresoare de aer cu piston, înaintea introducerii lui în recipientul tampon, precum şi separarea picăturilor de apă şi ulei din aer. Fiecare răcitor se compune din două corpuri de răcire (schimbătoare de căldură aer – apă), un recipient separator de apă şi dintr-un postament de fixare a celor trei subansambluri.
     La cererea beneficiarului cele trei subansambluri (corp 1, corp 2, separator) pot fi livrate separat ca piese de schimb.

Avantaje 

     Avantajele utilizării răcitoarelor finale constă în reducerea temperaturii aerului comprimat ce iese din compresor de la cca. 160°C sub 60°C,evitându-se pericolul de explozie prin autoaprindere a amestecului de aer şi picături de ulei în recipientul tampon de aer comprimat. Totodată structura de schimbător multitubular are avantajul curăţirii uşoare a interiorului fascicolului de ţevi prin mijloace mecanice.

Caracteristici

Tipodimensiunea

bottom of page