top of page

Soluţii de descentralizare a sistemelor termo-energetice industriale

Situaţia

 Odată cu creşterea considerabilă a preţurilor la combustibilii de bază, se impune ca o prioritate reducerea consumurilor de energie. Ȋn acest sens se pot pune ȋn aplicare două politici: 

- reorientarea şi ȋmbunătăţirea filierelor de producere, transport şi consum a energiei termice; 

- reorientarea şi diminuarea consumurilor energetice.

 

 Descentraliazarea sistemului termoenergetic este o alternativă ce se poate lua ȋn considerare.

 

Probleme

 

 Deoarece ȋn marea majoritate a cazurilor consumatorii tehnologici cer ca agent termic aburul, sistemele termoenergetice actuale au ȋn general la bază centrale termice pe abur şi, ȋn funcţie de agentul termic ales pentru transport, aferent ȋncălzirii spaţiale şi a apei calde sanitare, schimbătoare de căldură abur/apă fierbinte sau abur/apă caldă. 

 Se insistă foarte mult pe cresterea eficienţ]ei energetice a producţiei de energie, mai precis de generare de agent termic cu consumuri reduse, se investeşte mult ȋn diminuarea pierderilor pe transport, ȋn schimb se neglijează modul ȋn care se consumă această energie.

 Aburul este agentul termic uzual folosit ȋn procesele termice industriale, generarea acestuia ȋn mod eficient nu este neapărat o problemă ȋn condiţiile unui consum constant, subȋncărcarea generatorului, recuperarea condensatului, pierderile pe transport, complexitatea automatizărilor, mentenanţă costisitoare şi consumul ineficient sunt probleme reale.

 Se pune problema descentralizării sistemului termoenergetic şi identificarea de solutii locale de ȋncălzire. Dacă pentru ȋncălzirea spaţială şi pentru prepararea apei calde sanitare se cunosc numeroase soluţii aparent eficiente, respectiv centrale termice cu cazane eficiente, cu automatizare corespunzătoare şi cu schimbătoare de caldură performante, ȋncălzirea tehnologică implică analiza procesului tehnologic, determinarea cerinţelor şi identificarea de soluţii specifice şi adaptate procesului tehnologic.

 

Implicaţii

 

 Modernizarea sistemului termoenergetic prin ȋnlocuirea generatoarelor de căldură cu altele mai eficiente este ȋn general foarte costisitoare şi perioada de recuperare a investiţiei, ȋn condiţiile unei creşteri relativ reduse a randamentului global este foarte mare şi duce ca acest tip de investiţie să se facă doar atunci cȃnd generatoarele sunt uzate, se defectează, şi, din motive de securitate, nu se mai poate autoriza funcţionarea.

 

 Principalele dezavantaje ale sistemului centralizat avȃnd la bază aburul ca agent termic:

   - recuperarea şi epurarea condensatului este dificilă, pierderile de energie sunt greu de redus;

   - egalizarea graficelor de variaţie a sarcinilor termice şi eliminarea timpilor morţi (furnizare de agent termic fără ca acesta sa fie utilizat) este imposibilă, automatizarea este dificilă şi costisitoare;

   - randamentul de transport este scăzut, creşterea acestuia necesitȃnd investiţii mari;

   - posibilitatea utilizării centralei termice la furnizare de abur la capacitate redusă duce la o scădere substanţială a randamentului de productie;

   - cheltuielile cu exploatarea, ȋntreţinerea şi repararea instalaţiilor sunt mari. 

 

Soluţii

 

 Descentralizare sistem, renunţare la abur ca agent termic şi utilizare surse locale de ȋncălzire eficiente, specifice

fie​cărui consumator ȋn parte:

Arzătoare radiante

Tuburi imersate

Generatoare de aer cald

Uscătoare cu tambur

Cuptoare

 

Beneficii

 

- Eficienţa energetică:

     - randamentul global este crescut prin utilizarea de echipamente eficiente;

     - se elimină ȋn totalitate pierderile de transport;

     - nu mai există timpi morţi de producţie de energie ȋn gol;

     - automatizarea instalaţiilor este simplă;

     - cheltuielile de exploatare, ȋntreţinere şi reparare sunt reduse;

     - se oferă posibilitatea ieftină a monitorizării şi evaluării continue a eficienţei energetice.

- Ameliorare procese tehnologice.

 

 

INCALZIRE SPATIALA
PREPARARE APA CLADA SANITARA
INCALZIRE TEHNOLOGICA
bottom of page