top of page

Soluţii de ȋncălzire tehnologică cu aer cald/ gaze de ardere

Situaţia

 

 Diverse procese tehnologice necesită ȋncălzirea materialelor prelucrate. Ȋn procesul de ȋncălzire au loc de obicei toate cele trei moduri de transfer de căldură, ȋnsă ȋn fiecare caz particular, ȋn funcţie de metoda de ȋncălzire folosită şi construcţia instalaţiei, predomină ȋn general numai un singur mod de transfer de căldură, celelalte două participȃnd ȋntr-o mai mică măsură.

 

Probleme

 

 Ȋncălzirea prin radiaţii este de multe ori avantajoasă dar există tendinţa unor tehnicieni de a folosi acest sistem de ȋncălzire ȋn domenii care nu se ȋndeplinesc condiţiile esenţiale cerute:

- radiaţile trebuie să ajungă direct la obiectul tratat cu o incidenţă cȃt mai apropiată de normală; simultan nu se pot iradia două straturi suprapuse din materiale diferite

- ȋncălzirea prin radiaţie a pieselor de volum mare este neeconomică, aceasta se face cu un randament scăzut

- tratarea simultană a unor materiale diferite ȋn ceea ce priveşte compoziţia, grosimea, conductibilitatea termică, factorul de absorbţie etc.

- nececesitatea atingerii unor temperaturi mai mari de 350 grd.C

- piese foarte ȋnguste cu factor de acoperire foarte mic.

 

 Ȋncălzirea cu aer cald necesită ţinerea sub control a vitezei de ȋncălzire sau după caz, de răcire, a temperaturii şi a uniformităţii acesteia. Gradientul de temperatura ȋn material duce la contracţia neuniformă a materialului. Ȋn acest caz, straturile superioare vor fi supuse la ȋntindere, iar cele inferioare la compresiune ȋn faza iniţială a ȋncălzirii şi invers ȋn faza finală. Tensiunile care iau naştere ȋn material ȋn procesul ȋncălzirii devin şi mai mari ȋn cazul accelerării ȋncălzirii, iar materialul se degradează, apar pori, fisuri, crăpături, etc..

 

Implicaţii

 

- Ineficacitate sau neeconomicitate ȋn cazul ȋncălzirii prin radiaţie

- Riscuri degradării termice a materialului tratat

 

Soluţii

 

 Utilizaţi surse de ȋncălzire cu aer cald, specifice f​iecărui proces ȋn parte

Generatoare de aer cald

 

Beneficii

 

- Ȋncălzirea unor piese cu gabarit mare şi cu forme complicate

- Atingerea unor temperaturi mai mari de 350 grd. C. ȋn special ȋn cazul ȋncălzirii directe cu gaze de ardere

- Viteza mare de circulaţie a aerului conferă un transfer de căldură intens;

- Ventilatorul cu turaţie variabilă permite setarea comodă a debitului de aer cald

- Arzătoarele cu modulaţie permit setarea puterii, a vitezei de ȋncălzire şi menţinerea temperaturii prescrise a aerului cald cu minimizarea riscului de degradare termică a materialului

- Presiunea disponibilă mare a aerului fierbinte permite utilizarea de diametre reduse a conductelor de transport şi de viteze mari a aerului cald cu ȋmbunătăţirea semnificativă a transferului termic convectiv.

 

- Garantarea contractuală a performanţelor tehnice şi economice;

- Eficienţa energetică:

- Ameliorare procese tehnologice.

bottom of page