top of page

Soluţii de ȋncălzire tehnologică prin radiaţie

Situaţia

 

 Diverse procese tehnologice necesită ȋncălzirea materialelor prelucrate. Ȋn procesul de ȋncălzire au loc de obicei toate cele trei moduri de transfer de căldură, ȋnsă ȋn fiecare caz particular, ȋn funcţie de metoda de ȋncălzire folosită şi construcţia instalaţiei, predomină ȋn general numai un singur mod de transfer de căldură, celelalte două participȃnd ȋntr-o mai mică masură. 

 

Probleme

 

- Ȋn cazul transmiterii căldurii prin conducţie şi convecţie ȋncălzirea corpurilor depinde de diferenţa de temperatură dintre izvorul de caldură şi corp. Pe măsură ce corpul se ȋncălzeşte, viteza de ridicare a temperaturii scade, această scădere devenind cu atȃt mai accentuată cu cȃt diferenţa de temperatura dintre corp şi mediu se micşorează.

- Obiectele supuse ȋncălzirii prin convecţie nu pot depăşi temperatura mediului ȋnconjurător. 

- Ȋncălzirea prin convecţie se realizează ȋncet.

- Pierderile de căldură sunt semnificative, fluidul ȋncălzind ȋn mod dispersat şi pereţii incintei ȋn care se realizează ȋncălzirea.

- Ţinerea sub control a temperaturii se realizează dificil, ȋn interiorul incintei există neuniformităţi, stratificări.

 

Implicaţii

 

- Productivitate scazută

- Consum de energie ridicat.

- Instalaţii complexe cu gabarit mare

- Posibilitatea degradării termice a materialului ȋncălzit

 

Soluţii

 

1. Documentaţi-vă din următoarele surse:

 

Comparaţie ȋntre ȋncălzirea prin convecţie şi ȋncălzirea prin radiaţie

2.  Utilizaţi surse locale de ȋncălzire prin radiaţie, specifice f​iecărei aplicaţii ȋn parte.

 

Tuburi radiante

Arzătoare radiante

Panouri radiante

 

3. Apelaţi la serviciile noastre de tip ESCO:

Contractarea performanţei 

Consultanţă tehnică

Studii de necesitate şi oportunitate

Studii de fezabilitate

Proiectare

Productie

Instalare /Montaj

Punere in funcţiune

Autorizarea functionarii

Urmarirea ȋn exploatare

Ȋntreţinere/Reparaţii preventive

Service/ Reparare

Verificări tehnice periodice

Beneficii

 

- Ȋn cazul ȋncălzirii prin radiaţie energia transmisă este independentă de temperatură corpului ȋncălzit, viteza de ȋncălzire este frȃnată numai de eventualele efecte de racire prin curenţi de convecţie din jurul corpului, sau de reflexia sau reradierea a unei părţi a energiei de către corp,

- Ȋncălzirea prin radiaţie poate duce la ridicarea temperaturii corpurilor mult peste temperatura mediului ambiant, ȋn funcţie de sursa de radiaţie şi distanţa faţă de aceasta putȃnd ajunge la temperaturi de 300-350 grd. C.

- Ȋncălzirea corpurilor expuse radiaţiei se realizează foarte rapid, energia radiantă ia naştere imediat după punerea ȋn funcţiune a izvorului de radiaţie,

- Pierderile de căldură sunt mult reduse, radiaţiile de natură electromagnetică nu ȋncălzesc mediul ambiant şi sunt dirijate sub formă de fascicul asupra corpului ce urmează a să ȋncălzi,

- Ȋncălzirea prin radiaţii cu sursele noastre permite un reglaj continuu şi precis al temperaturii.

 

- Garantarea contractuală a performanţelor tehnice şi economice,

- Eficienţa energetică,    

- Ameliorare procese tehnologice.

bottom of page