top of page

Soluţii de preparare apă caldă sanitară

 

Situaţia

 

 Odată cu creşterea considerabilă a preţurilor la combustibilii de bază, se impune ca o prioritate reducerea consumurilor de energie.  

 Descentralizarea sistemului termoenergetic este o soluţie avantajoasă ce impune ca pentru prepararea apei calde sanitare să se identifice soluţii optime pentru fiecare consumator ȋn parte (vestiare cu grupuri sanitare şi duşuri) sau, după caz, pentru grupuri de astfel de consumatori.

 Consumul de apă caldă nu este continuu, ȋn schimb este foarte mare la sfȃrşitul fiecărui schimb atunci cȃnd personalul muncitor se spală.

 

Probleme

 

 Prepararea apei calde necesită acumulare ȋn cantitate mare ȋn funcţie de numărul de persoane ce utilizează apă caldă sanitară pentru spălare. Ȋncălzirea apei se poate face prin transfer de caldură cu ajutorul unor schimbatoare de caldură.

 Dacă se renunţă la abur ca agent termic, alternativa utilizării ca agent primar este apa caldă generată de un cazan.  Practic se impune construcţia unei centrale termice care să deservească doar pentru prepararea apei calde sanitară.  Dimensionarea cazanului şi a schimbatoarelor de căldură trebuie facute ȋn aşa fel ȋncȃt timpul de ȋncălzire a volumului de apă din recipient să fie cȃt mai scurt.

 

 Generarea de căldură pentru ȋncălzirea spaţiilor administrative, ȋn combinaţie cu prepararea apei calde nu este avantajoasă deoarece necesarul de căldură pentru prepararea apei calde este mult diferit faţă de cel pentru ȋncălzirea spaţială.

 

Implicaţii

 

- Costurile investiţiei pentru construcţia unei centrale termice sunt mari;

- Se impune necesitatea disponibilizării de spaţii adecvate pentru amplasarea centralei termice.

 

Soluţii

 

 Utilizaţi pentru prepararea apei calde​ echipamentele noastre inovatoare:

Preparatoare de apă caldă cu acumulare

Preparatoare de apă caldă instant

 

Beneficii

 

   - nu necesită centrală termică cu dotarile aferente: cazan pompe, vas de expansiune, cos de fum etc.

   - montajul echipamentelor se poate face ȋn exterior, deci nu este nevoie să se disponibilezeze spaţii;

   - nu este necesar cos de fum;

   - eficenţa energetică crescută datorită schimbatorului de căldură ȋn condensaţie.

   - valoarea investiţiei redusă;

 

 

bottom of page