top of page

Soluţii de uscare cereale prin radiaţie

Situatia

 Uscarea cerealelor reprezintă una dintre cele mai importante lucrări postrecoltare. Seminţele de cereale supuse procesului de uscare pot să ȋşi păstreze calitatea şi să fie păstrate fără să se degradeze. In urma procesului de uscare in instalaţii, boabele de cereale destinate consumului, pentru alimentaţie şi pentru hrana animalelor, devin apte să fie depozitate şi să se comporte adecvat la prelucrare şi manipulare.

 Uscarea este influenţată de:
-    specia produsului
-    timpul de staţionare a produsului ȋn uscător,
-    limita admisibilă de reducere a umidităţii,
-    umiditatea produsului la intrarea in uscător,
-    modul de acţionare a gazelor de combustie,
-    productivitatea instalţiei,
-    stadiul de postmaturare a seminţelor,
-    destinaţia produsului,
-    numărul zonelor de uscare.
-    timpul de staţionare a produsului ȋn uscător.
-    temperatura de uscare  condiţionată şi limitată de compoziţia chimică a seminţelor şi de insuşirile lor calitative.

 Limitarea temperaturii de uscare impune:
-    uscarea in trepte de temperatură, aceasta crescand progresiv de la o zona de uscare la alta.
-    mai multe treceri prin instalaţie, la fiecare trecere marindu-se progresiv temperatura agentului şi a produsului, fără a se depăşi limita admisibilă. Intre două treceri ale produsului prin uscător, lotul trebuie să staţioneze in depozit 12-24 ore, pentru ca umiditatea din interiorul seminţelor să migreze spre exterior, ceea ce uşurează procesul de uscare şi măreşte productivitatea instalaţiei.

 Uscarea cu gaze de combustie ȋn amestec cu aerul atmosferic este cea mai răspandită metodă de uscare. Principiul constă ȋn amestecarea gazelor calde rezultate din arderea combustibilului cu aer atmosferic şi injectarea acestui amestec direct ȋn masa de boabe supusă uscării.
 Metoda uscării cu gaze de combustie in amestec cu aerul atmosferic este mult folosită ȋn sectorul valorificării produselor datorită productivităţii ridicate a uscătoarelor, cat şi necesităţii uneori, a uscării imediate şi intr-un ritm rapid a unor cantităţi mari de produse recepţionate cu umiditate ridicată

Probleme

 

 Uscarea este influenţată de:
-    specia produsului
-    timpul de staţionare a produsului ȋn uscător,
-    limita admisibilă de reducere a umidităţii,
-    umiditatea produsului la intrarea ȋn uscător,
-    modul de acţionare a gazelor de combustie,
-    productivitatea instalţiei,
-    stadiul de postmaturare a seminţelor,
-    destinaţia produsului,
-    numărul zonelor de uscare.
-    timpul de staţionare a produsului ȋn uscător.
-    temperatura de uscare condiţionată şi limitată de compoziţia chimică a seminţelor şi de ȋnsuşirile lor calitative.

 Limitarea temperaturii de uscare impune:
-    uscarea ȋn trepte de temperatură, aceasta crescȃnd progresiv de la o zona de uscare la alta.
-    mai multe treceri prin instalaţie, la fiecare trecere mărindu-se progresiv temperatura agentului şi a produsului, fără a se depăşi limita admisibilă. Ȋntre două treceri ale produsului prin uscător, lotul trebuie să staţioneze ȋn depozit 12-24 ore, pentru ca umiditatea din interiorul seminţelor să migreze spre exterior, ceea ce uşurează procesul de uscare şi măreşte productivitatea instalaţiei.

 

 Uscarea poate influenţa atȃt pozitiv cȃt şi negativ calitatea produselor.

 

 Legislaţia europeană privind siguranţa şi securitatea alimentelor subliniază faptul că alimentele pot reprezenta o potenţială sursă de îmbolnăvire atât a animalelor cât şi a oamenilor, în urma consumului acestora, contaminate cu mucegaiuri şi toxine, fapt ce impune identificarea acelor tehnologii de uscare a cerealelor care să permită respectarea tuturor acestor condiţii.

 

Implicaţii

 

-    Uscarea bruscă la temperaturi prea ridicate a produselor cu umiditate foarte mare, provoacă uscarea instantanee a ȋnvelişului bobului, sudarea porilor de la suprafaţa acestuia, ȋmpiedicȃnd difuzarea spre exterior a apei din bob.
-    Prin acumularea vaporilor ȋn vasele capilare şi formarea unei suprapresiuni ȋn interiorul seminţelor se produce fisurarea şi spargerea acestora, iar la unele boabe (mazăre, fasole etc.) seminţele se decojesc şi se desfac ȋn cotiledoane.

 

 

Porumb  - degradare termică după uscare incorectă

Soia - degradare termica după uscare incorectă

 

 

-    La seminţele destinate insămanţării şi la cele destinate fabricării berii, uscarea neraţională diminuează sau determină pierderea ȋn totalitate a capacităţii germinative.
-    Cȃnd masa de seminţe este ȋncălzită la temperaturi prea mari, ȋn funcţie de natura produsului, componentele chimice suferă transformări ce determină diminuarea ȋnsuşirilor calitative ale seminţelor. Astfel:

  • Amidonul din cereale, ȋncălzit ȋn soluţie apoasă la peste 70°C se umflă şi crapă,la 100-110°C se deshidratează, iar la 120-140°C amidonul se transformă ȋn dextrină.

  • Substanţele proteice ȋşi modifică ȋnsuşirile ȋn funcţie de modul ȋn care este condus procesul de uscare. Denaturarea proteinelor ȋncepe la temperaturi variabile ȋntre 50-65°C, ȋn funcţie de caracteristicile acestora.

  • Grȃul ”tare” ȋncălzit la 55°C ȋşi ȋmbunătăţeşte ȋnsuşirile de panificaţie, pe cȃnd grȃul ”moale” ȋncălzit la peste 45°C ȋşi diminuează ȋnsuşirile calitative ale glutenului, reducȃndu-se şi ȋnsuşirile de panificaţie.

  • Grăsimile din seminţele plantelor oleaginoase, ȋncălzite la temperaturi prea ridicate se pot descompune parţial, mărindu-şi indicele de aciditate.

  • Vitamina C din boabele de mazăre proaspăt recoltate ȋncepe să fie distrusă la temperaturi de cca.50°C.

-    Drept combustibili se pot folosi: lemn, motorină, gaze naturale etc., care trebuie să fie de calitate superioară, astfel ca prin ardere să nu degajeze miros sau fum care să deprecieze produsul.  
-    La folosirea gazelor arse ȋn amestec cu aerul, uneori uscarea este neuniformă, deoarece curenţii de aer nu sunt distribuiţi omogen ȋn ȋntreaga masă de produse,
-    Ȋn cazul unei temperaturi ridicate a agentului de uscare, la contactul acestuia cu produsul există un pericol mai mare al călirii tegumentului, proces ce duce la diminuarea ȋnsuşirilor fizice şi biochimice ale boabelor.
-    Datorită folosirii directe a gazelor de combustie, există pericolul destul de accentuat de producere a incendiilor.

 

Soluţii

 

 Utilizaţi uscatoare cu radiaţie

 

Uscatoare cu tambur rotativ cu radiaţie

Agregate de uscare cu uscatoare cu tambur rotativ 

 

 

Descriere Uscător cu tambur rotativ cu ȋncălzire directă prin radiaţie

Uscatoare cu tambur rotativ

Agregat de uscare compus din baterie de uscătoare cu tambur prin radiante

Beneficii

 

 Avantajele uscării prin radiaţie a cerealelor:

- timp de uscare cu 80% mai scurt faţă de uscarea prin convecţie
- creşterea productivităţii
- uniformitatea temperaturii ȋn masa cerealelor
- nu exista riscul supraȋncălzirii cerealelor
- consum de energie mai scăzut
- uscarea cerealelor se face dinspre interior spre exterior şi nu mai există riscul spargerii fisurării sau decojirii cerealelor
- pasteurizare, sterilizare şi dezinfectare rapidă, insectele (adulte, larve sau ouă) şi paraziţii sunt eliminaţi foarte eficient sunt inactivate microorganisme patogene (bacterii, viruşi, spori etc.) şi nu sunt necesare tratamente cu pesticide sau alte chimicale
- inactivare enzime
- gelatinizare
- degerminare, cȃnd este cazul
- protejare fibre, vitamine, proteine şi alte minerale
- se păstrează aroma, culoarea şi aspectul cerealelor

 

 Avantajele Uscătoarelor cu Tambur Rotativ:

- pondere ridicată de uscare prin radiaţie;

- ȋncălzirea / intensitatea de radiaţie este constantă pe toată lungimea tamburului fapt ce previne supraȋncălzirea tamburului şi uscarea eficientă pe toată lungimea tamburului,

- nu se realizează crustă la suprafaţa materialului, uscarea se realizează de la interior spre exterior

- timp de uscare de 5-6 ori mai redus faţă de uscare cu aer cald sau cu gaze de ardere

- consum de combustibil mult redus,

- eficienţa energetică net superioară prin reducerea semnificativă a pierderilor cu aerul cald vehiculat şi prin posibilitatea recirculării şi a recuperării căldurii din gazele de ardere,

- noxe emanate mult mai reduse datorate atȃt reducerii consumului de combustibil cȃt şi a utilizării arzătoarelor radiante cu ţesătură metalică,

- materialul supus uscării nu necesită a fi zvȃntat, iar desprăfuirea necesară se reduce semnificativ,

- spaţiu ocupat de utilaj redus cu 300%, ȋn special datorită lungimii reduse a tamburului,

- punere ȋn funcţiune rapidă şi timp de intrare ȋn regim foarte redus,

- mentenaţă uşoară, pe peretele interior datorită unei temperaturi mai reduse, dar uniform distribuite nu se realizează lipirea materialului şi formarea de cruste.

- posibilitatea setării ȋn plaje lărgi a turaţiei tamburului, a intensităţii de radiaţie şi a temperaturii interioare ȋn tamburul uscătoarelor face ca acestea să se poată adapta pentru diverse umidităţi, diverse materiale granulare şi diverse debite masice.

bottom of page