top of page

Transportoare industriale

1. Transportoare cu bandă de uz general

Domenii de utilizare:

- Industria energetică,

- Industria chimică,

- Industria metalurgică,

- Industria construcţiilor şi a materialelor de construcţii,

- Industria lemnului şi hârtiei,

- Agricultură etc.

2. Transportoarele mobile

Domenii de utilizare:

Folosit ȋn special ȋn domeniul agriculturii, pentru transportul produselor ȋn vrac (ştiuleţi de porumb). De asemenea este utilizat şi ȋn industria construcţiilor, precum nisip, pietriş, transportul ȋn depozite, cariere şi şantiere de construcţii.

Se interzice utilizarea ȋn medii explozive sau puternic corozive.

3. Electrotambure pentru transportoare cu bandă

Domenii de utilizare:

Se construiesc ȋn două variante:

- Fără frȃnă (ETA): se pot utilza la transportoare orizontale şi/sau reversibile

- Cu frȃnă (ETAF): se pot utiliza la transportoare ireversibile şi/sau ȋnclinate

4. Elevatoare cu cupe

Domenii de activitate:

Destinate transportului pe verticală ȋn:

- Industria metalurgică,

- Industria minieră,

- Industria chimică,

- Industria materialelor de construcţii

- Produse agricole (cereale)

Descriere 

     Transportoarele industriale sunt instalaţii de transport continuu.
     În cadrul acestei grupe de sortiment S.C. CALORSET S.R.L. livrează produse, ca:                                                             -  transportoare staţionare cu bandă de cauciuc şi piese de schimb pentru acestea;                                                     -  transportoare staţionare cu bandă metalică;                                                                                            

          -  căi cu role şi mese cu role antrenate şi neantrenate;                                                                                    

          -  transportoare mobile cu bandă de cauciuc şi piese de schimb pentru acestea;  

          -  elevatoare cu cupe.   

                                                                        

Avantaje si dezavantaje

     Transportoarele cu banda au construcție simplă, greutate mică, siguranța ȋn funcţionare şi consum de energie redus.

     Dezavantajele transportoarelor cu banda sunt:

 - unghi de ȋnclinare mic,

 - durata de funcționare şi viteza de deplasare a benzii relative reduse,

 - produc praf ȋn timpul funcționării .


Caracteristici 

     Transportoarele industriale în general sunt instalaţii de transport care se adaptează la condiţiile concrete de utilizare existente la locul de instalare. Din această cauză ele de regulă se proiectează de la caz la caz în baza datelor furnizate de beneficiar. Astfel caracteristicile tehnice variază de la produs la produs şi se determină de comun acord între beneficiar şi furnizor.
      Anumite caracteristici tehnice generale sunt valabile pentru toate produsele livrate de S.C. CALORSET S.R.L. Carei, cum ar fi:                                                        

         Domeniul de temperatură al mediului :-25°C până la +40°C                                                                                 -              Umiditatea relativă: 90% la +20°C                                                                                                                     -      

         Temperatura materialului transportat: -20°C până la +160°C


Caracteristicile transportoarelor cu bandă de cauciuc:

Lăţimea benzii de transport (mm):

bottom of page