top of page

Tuburi imersate pentru ȋncălziri de lichide OCTOPUS 

Tuburi imersate pentru incalzir lichide

OCTOPUS 1

versiune cilindrică

Tuburi imersate pentru incalziri lichide

OCTOPUS 2

versiune rectangulară

Tuburi imersate pentru incalziri lichide
Tuburi imersate pentru incalziri lichide

Exemplu de aplicaţie

- ȋncălzire piscină -

Tuburi imersate pentru incalziri lichide

Tuburi imersate cu condensaţie - montaj orizontal

Principiul de funcţionare al Tuburilor Imersate OCTOPUS:

 
Arzătorul de tip Premix ȋncălzeşte uniform focarul etajat pe ȋntreaga lungime a acestuia. Gazele de ardere ies din focar şi pătrund ȋn primele patru braţe ale schimbătorului de căldură după care se ȋntorc ȋn spaţiul delimitat de focar şi tubul principal ȋn primul etaj al focarului. Ȋn acest spaţiu gazele de ardere sunt reȋncălzite şi pătrund ȋn următorul nivel de braţe unde se realizează transfer de căldură. La fel, gazele parcurg şi urmatoărele nivele pȃnă cȃnd ȋn final sunt colectate ȋn camera de colectare pentru a fi evacuate. Se asigură astfel un transfer de căldură uniform distribuit pe ȋntreaga suprafata a schimbătorului de căldură, fără degradarea termică a  lichidului ȋncălzit. Pentru nevoi mari de căldură se pot realiza baterii de tuburi imersate cu funcţionare ȋn cascadă.

 

Principiul de funcţionare al Tuburilor Imersate cu condensaţie:

 

Arzătorul de tip Premix cu ţesătură metalică cu preamestec şi cu modulaţie ȋncălzeşte uniform tubul focar. Gazele de ardere străbat primul fascicol de ţevi iar ulterior al doilea fascicol de ţevi unde se realizează şi condensaţia. Acest schimbător de căldură este imersat ăn lichidul ce se doreşte a se ȋncălzi. Temperatura de regim poate fi setată şi menţinută prin modulaţie.


Domeniile de utilizare:
 

Produse alimentare şi băuturi : preȋncălzire, semipreparare, ȋncălzire, fierbere, topire, gătire, gătire sub presiune, spălare, degresare, sterilizare, dezinfectare, pasteurizare, distilare, protecţie antiȋngheţ

Abatorizare şi prelucrare carne: fierbere, opărire, topire, spălare, degresare, sterilizare, dezinfectare, protecţie antiȋngheţ

Agricultură, horticultură, pomicultură: spălare legume şi fructe

Plastic, polimeri şi adezivi: spălare, incălzire parafină, ceară, răşini, etc

Chimice şi petrochimice: ȋncălzirea apei de proces şi a diverselor soluţii necorozive sau corozive inclusiv a fluidelor vȃscoase, evaporare, distilare, protecţie antiȋngheţ

Cosmetice, Farmaceutice: ȋncălzire, decocţie, degresare, sterilizare, dezinfectare

Fire, fibre, textile: spălare, albire, vopsire

Piele: ȋncălzire, spălare

Tratamente de suprafaţă, vopsire: spălare, decapare, degresare, fosfatare, anodizare, boraxare, pasivizare etc. prin imersie sau ȋn tunel

Asfalt: ȋncălzire bitum

Energie: preȋncălzire combustibil lichid pentru fluidizare, ȋncălzire gaz după extracţie, ȋncălzire fluid diatermic

 

Avantajele utilizării Tuburilor Imersate
 
Utilizarea Tuburilor Imersate permite descentralizarea sistemului energetic, autonomie funcţională, adaptabilitate, cost de investiţie redus, costuri de exploatare şi ȋntreţinere reduse, utilizarea simplă (avȃnd un sistem ȋn totalitate automatizat), securitate ȋn exploatare, poluare redusă.

 

Se poate utiliza acolo unde nu se permite supraȋncălzirea lichidelor (ȋncălzire acizi, pasteurizare lapte sau alte produse alimentare, ȋncălzire bitum etc.)

bottom of page