top of page

Tunele de uscare, polimerizare 

Uscatoare cu tambur rotativ
Uscatoare cu tambur rotativ

Principiul de funcţionare Tunele de uscare, polimerizare prin radiaţie:

 

 Piesele ce urmează a se usca / polimeriza sunt introduse ȋn cuptor cu o viteza ce este dată ȋn principal de capacitatea de vopsire a instalaţiei. Ȋncălzirea ȋn vederea uscării se realizează prin radiaţie prin intermediul arzătoarelor radiante cu ţesătură metalică dispuse vertical. Configuraţia cuptorului se realizează funcţie de configuraţia pieselor.

 

Domenii de utilizare Tunele de uscare, polimerizare prin radiaţie:

 

Tratamente de suprafaţă, vopsire:

- uscare după tratament de suprafaţă

- preȋncălzire şi uscare ȋnainte de vopsire

- uscare / polimerizare după vopsire cu vopsea lichidă

- uscare / polimerizare după vopsire ȋn cȃmp electrostatic cu vopsea lichidă sau pe bază de pulbere

- suplimentare putere pentru creştere productivitate la cuptoarele cu convecţie

pentru

- componente metalice

- paneluri din lemn sau MDF

 

Avantajele Tunele de uscare, polimerizare prin radiaţie:

 

- posibilitatea setării ȋn plaje largi a intensităţii de radiaţie şi a temperaturii de uscare face ca acestea să se poată adapta pentru diverse viteze de avans;

- creşterea temperaturii pe suprafaţa piesei se realizează rapid;

- lungime cuptor mult mai redusă fată de ȋncălzirea prin convecţie

- Ȋnceperea uscării se face de a suprafaţa piesei către exteriorul peliculei, fapt ce permite evaporarea continuă a solvenţilor din vopsea ȋnlaturăndu-se astfel pericolul care poate apare la procedeul uscării prin convecţie, cȃnd datorită uscării de la exteriorul peliculei spre interior, se formează uneori o crustă ce opturează ieşirea solventului şi degradează aspectul final al peliculei prin umflături, cratere, fisuri, etc

- eficienta energetică superioară

- compuşi organici volatili, solvenţii, alcoolii și multi alti compuși chimici poluanţi sunt descompuşi la nivel molecular și transformaţi în cea mai mare parte din vaporii de apă (H2O) și dioxid de carbon (CO2), imediat ce intră în contact cu suprafața radianţilor

- posibilitatea recuperarii căldurii din gazele de ardere şi utilizarea ei la preȋncălzire convectivă a pieselor ȋnainte de intrare ȋn cabina de vopsire.

bottom of page